Pārlekt uz galveno saturu

Atpakaļceļš

Sākums / Par biedrību /

Autoru saraksts

Uz šo brīdi biedrība "Māksla. Autortiesības. Kultūrizglītība." ir noslēgusi individuālus līgumus par autora mantisko tiesību pārvaldījumu ar zemāk redzamajiem autoriem, kā arī ar Latvijas Mākslinieku savienību (LMS) – sadarbības līgums par LMS biedru autortiesību individuālu aizsardzību un mantisko tiesību kolektīvo pārvaldījumu.


Ar Latvijas Mākslas akadēmiju (LMA) MAK ir noslēgts līgums par sadarbību saistībā ar LMA intelektuālā īpašuma un LMA personāla un studējošo autortiesību individuālu aizsardzību un mantisko tiesību kolektīvo pārvaldījumu. Pamatojoties uz LMA un studējošo noslēgtajiem studiju līgumiem, studiju laikā LMA aizsargā studentu autortiesības, īsteno autortiesību pārstāvību studentu interesēs attiecībās ar trešajām personām un ir pilnvarota veikt visas nepieciešamās darbības saistībā ar autortiesību pārvaldījuma nodrošināšanu. Saskaņā starp LMA un biedrību MAK savstarpēji noslēgto līgumu MAK ir uzņēmusies LMA studentu autortiesību individuālu aizsardzību un mantisko tiesību kolektīvo pārvaldījumu. LMA ir uzdevusi MAK pārvaldīt LMA studentu (kas iekļauti zemāk pievienotajā sarakstā) mantiskās tiesības attiecībā uz visiem studiju laikā izstrādātajiem autordarbiem un visiem darbu veidiem Latvijas Republikā un ārvalstīs atbilstoši MAK darbības jomai, pārvaldāmajām tiesībām saskaņā ar MAK 2017. gada 12. aprīlī saņemto atļauju veikt vizuālās mākslas autoru mantisko tiesību kolektīvo pārvaldījumu.

Autori-studenti_saraksts_2018.pdf


Ja vēlaties pārbaudīt, vai vizuālās mākslas autoram, kura vārds un uzvārds Jums zināms, ir noslēgts līgums ar MAK vai citu autortiesību kolektīvā pārvaldījuma organizāciju, izmantojiet meklētāju zemāk.

Šo pakalpojumu var izmantot visi interesenti, lai pārliecinātos, vai mākslinieka autortiesības aizsargā kāda no autortiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām.