Pārlekt uz galveno saturu

Atpakaļceļš

Sākums /

Pārvalde un darbības mērķi

Mēs esam autortiesību aizsardzības organizācija un gādājam, lai mākslas darbu autori un mākslas zinātnieki saņemtu atlīdzību par to darbu lietošanu.

2017. gada 12. aprīlī Kultūras ministrija biedrībai "Māksla. Autortiesības. Kultūrizglītība." izsniedza atļauju veikt vizuālās mākslas autoru mantisko tiesību kolektīvo pārvaldījumu. Saskaņā ar izmaiņām normatīvajā regulējumā Kultūras ministrijas izsniegtās (kolektīvā pārvaldījuma organizācijām) atļaujas attiecībā uz retranslēšanu ir zaudējušas spēku ar 2018. gada 01. janvāri.

Pārvalde

 • Biedrības valde – Jeļena Rapoporte
 • Biedrības padomes priekšsēdētājs – Aleksejs Naumovs, padomes locekļi – Andris Teikmanis un Sintija Finka

Darbības mērķi

 • M.A.K. uzdevums ir veikt mantisko tiesību kolektīvo pārvaldījumu attiecībā uz vizuālās mākslas, audio – vizuālās mediju mākslas, lietišķās mākslas, mākslas zinātnieku darbu tulkojumu, arhitektu un dizaina autoru darbu;
 • Latvijas un ārvalstu vizuālās mākslas autortiesību subjektu tiesību kolektīva pārvaldīšana Latvijas Republikā; 
 • Latvijas mākslinieku vizuālo mākslas darbu reģistrācija un vizuālo mākslas darbu datu bāzes izveide un uzturēšana;
 • Juridiskās palīdzības nodrošināšana Latvijas vizuālās mākslas nozaru māksliniekiem un mākslas zinātniekiem;
 • Latvijas vizuālās mākslas nozaru mākslinieku tiesību (t.sk. profesionālo, ekonomisko, sociālo, morālo tiesību) un likumīgo interešu aizstāvība tiesībsargājošajās iestādēs un attiecībās ar citām fiziskām un juridiskām personām bez ierobežojuma;
 • Latvijas vizuālās mākslas darbu autoru radošas darbības, mākslas attīstības, kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanas veicināšana Latvijā;
 • Mākslas izglītības, kultūrizglītības veicināšana, attīstība un talantīgu mākslas studentu finansiāls atbalsts;
 • Mākslas un kultūrvēsturisku priekšmetu kolekciju un krājumu veidošana; 
 • Mākslas, kultūras un mākslas zinātnes mantojuma uzraudzība un aizsardzība;
 • Jauno mākslinieku un dizaineru karjeras attīstības veicināšana, paaugstinot zināšanas un prasmes intelektuālā īpašuma pārvaldības jomā, sekmējot spēju iekļauties kultūras attīstības, darba un mākslas tirgus norisēs un kultūras un radošo industriju un kultūras ekonomikas attīstībā;
 • Sabiedriskā labuma darbība un sabiedriskās labuma organizācijas statusa saņemšana.