Pārlekt uz galveno saturu

Atpakaļceļš

Sākums / Dokumenti /

Personas datu aizsardzība

Personas datu aizsardzība

Personas datu aizsardzība tiek veikta saskaņā ar 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 2016/679 (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

Kāpēc mēs apstrādājam autoru un autordarbu lietotāju datus?

Dati tiek apstrādāti, lai:
•    veiktu vizuālās mākslas autoru mantisko tiesību kolektīvo pārvaldījumu,
•    īstenotu autortiesību aizsardzību, 
•    administrētu atlīdzības par autordarbu izmantošanu,
•    administrētu licenču izsniegšanu legālai vizuālās mākslas autordarbu lietošanai,
•    personalizētu autoru piekļuvi saviem profiliem,
•    varētu atbildēt uz autoru un autordarbu lietotāju jautājumiem un sniegt informāciju,
•    nodrošinātu autoriem un autordarbu lietotājiem atbalstu,
•    analizētu autoru un autordarbu lietotāju vajadzības, lai izstrādātu jaunus produktus un piedāvājumus.

Autoru un autordarbu lietotāju personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar politiku, kas ir aprakstīta Vispārīgā datu aizsardzības regulā.

Lai aizsargātu autoru un autordarbu lietotāju privātumu un drošību, biedrība “Māksla. Autortiesības. Kultūrizglītība.” veic atbilstošus pasākumus, lai pārbaudītu identitāti pirms attiecīgās datu apstrādes. 

Kas ir atbildīgs par autoru un autordarbu lietotāju datu apstrādi?

Datu pārzinis, kas ir atbildīgs par autoru un autordarbu lietotāju datu apstrādi, ir biedrība “Māksla. Autortiesības. Kultūrizglītība.”. 
Datu apstrādātāji ir atbilstoši pilnvaroti biedrības “Māksla. Autortiesības. Kultūrizglītība.” darbinieki un pilnvarotās personas. Datu apstrādātājiem, kam ir pieeja personu datiem, tiek pieprasīta apstrādājamās informācijas aizsardzības un konfidencialitātes nodrošināšana. Informācija par autoru un autordarbu lietotāju datiem tiek izmantota tikai un vienīgi augstāk uzskaitītajiem uzdevumiem (sadaļā “Kāpēc mēs apstrādājam autoru un autordarbu lietotāju datus?”).
Ja Jums rodas papildus jautājumi par personas datu apstrādi, lūgums sūtīt pieprasījumu uz e-pastu info@makart.lv.

Kādus datus mēs apstrādājam?

•    Autoru un autordarbu lietotāju kontaktinformāciju, t.sk. vārdu, uzvārdu, nosaukumu, personas kodu, e-pastu, telefona numurus, adresi.
•    Autoru un autordarbu lietotāju bankas rekvizītus (attiecīgi rēķinu izrakstīšanai un autoratlīdzības izmaksāšanai).
•    Autoru sniegtā informācija, kas tiek iekļauta personiskajā vietnē www.makart.lv izveidotajā profilā.

Cik ilgi mēs glabājam datus?

Mēs glabājam personas datus tik ilgi, cik nepieciešams, lai izpildītu sadaļā “Kāpēc mēs apstrādājam autoru un autordarbu lietotāju datus?” attiecīgos uzskaitītos uzdevumus.

Kā Jūs varat piekļūt saviem datiem, pārbaudīt to pareizību un tos labot?

Ikvienam datu subjektam ir tiesības pieprasīt savu personas datu kopiju, pārbaudīt informācijas pareizību un nepieciešamības gadījumā to labot vai atjaunināt. Autori un autordarbu lietotāji var lūgt arī pilnībā izdzēst visu personisko informāciju, ja vien tā nav nepieciešama sadaļā “Kāpēc mēs apstrādājam autoru un autordarbu lietotāju datus?” uzskaitīto uzdevumu izpildei.

Kur vērsties jautājumu vai sūdzību gadījumos?

Ja vēlaties piekļūt, dzēst (atsevišķos gadījumos) vai labot personisko informāciju, lūdzam sazināties ar datu pārzini, kurš ir atbildīgs par šo datu apstrādi, e-pasta adrese: info@makart.lv.

Jebkādu sūdzību un konfliktu gadījumā rakstiet biedrībai “Māksla. Autortiesības. Kultūrizglītība.” uz e-pastu info@makart.lv.

Ja autors vai autordarbu lietotājs iesniegs ar privātumu saistītu sūdzību, biedrība reģistrēs sūdzības iesniedzēja vārdu, uzvārdu vai nosaukumu, ar sūdzību saistītās personas e-pastu un informāciju, kas ir sūdzības pamatā. Šī informācija tiks izmantota, lai izskatītu sūdzību un sniegtu atbildi tās iesniedzējam.