Pārlekt uz galveno saturu

Atpakaļceļš

Sākums /

Juridiskās konsultācijas

Juridiskās konsultācijas

M.A.K. sniedz juridiskās konsultācijas vizuālās mākslas nozaru māksliniekiem un mākslas zinātniekiem, kuri uzskata, ka ir pārkāptas viņu autortiesības, profesionālās, ekonomiskās, sociālās vai morālās tiesības un ir nepieciešama palīdzība savu likumīgo interešu aizstāvībai vai pārstāvībai tiesībsargājošajās iestādēs un attiecībās ar citām fiziskām un juridiskām personām.

Ikviens var vērsties M.A.K. ar mutisku sūdzību vai rakstisku iesniegumu.

Sūdzības izskatīšana ir konfidenciāla un bez maksas.

Juridiskā konsultācija var ietvert:

  • informācijas sniegšanu par normatīvajos aktos garantētajām tiesībām;
  • konsultācijas par to, kādā veidā tiesību aktos noteiktā kārtībā persona var atrisināt savu problēmu;
  • ieteikumus, kurās valsts vai pašvaldības iestādēs vērsties pēc palīdzības.

Atsevišķos gadījumos M.A.K. var sniegt palīdzību juridisku dokumentu sastādīšanā, juridisku atzinumu sagatavošanā un nodrošina pārstāvību tiesā civillietās un administratīvos procesos.

M.A.K. juristi mēģina panākt konfliktā iesaistītajām pusēm savstarpēji pieņemamu rezultātu. Ja mierizlīgumu nav iespējams panākt, tad pusēm tiek izskaidroti iespējamie strīda noregulēšanas scenāriji.

Savā sūdzībā vai jautājumā vēlams norādīt šādu informāciju:

  • vārds, uzvārds;
  • telefona numurs, adrese vai epasts, uz kuru nosūtīt atbildi;
  • persona (vai iestāde), par kuru sagatavota sūdzība;
  • sūdzības būtība – detalizēts faktu izklāsts par visiem notikuma apstākļiem, iesaistītajām personām, iestāžu nosaukumiem, adresēm utt.;
  • ziņas par to, vai iesniedzējs jau vērsies saistībā ar šo pašu problēmu kādā citā organizācijā vai iestādē un kādas atbildes ir saņemtas;
  • ar iespējamo pārkāpumu saistīto dokumentu kopijas, norādes uz Interneta vietnēm vai tml.

Sūdzību var nosūtīt pa pastu – Pulkveža Brieža iela 8-3, Rīga, LV-1010, vai e-pastu info@makart.lv

Personīgai konsultācijai jāpiesakās pa telefonu: +371 27 344 574